Sunday, April 25, 2010

Hala Tuju Tingkatan enam

1. Rasional Pembaharuan dalam Pengurusan Tingkatan Enam:

" Pendidikan pra-U di Tingkatan Enam perlu dibezakan dengan menengah biasa
kerana ia adalah peringkat yang lebih tinggi dalam sistem persekolahan'

" Pendidikan pra-U di Tingkatan Enam seharusnya sama dengan persekitaran di
Kolej Matrikulasi, IPG dan IAB yang sistem pembelajarannya sama seperti di
Universiti"

Sumber: Tan Sri Dato' Hj Alimuddin bin Hj. Mohd Dom, KPPM
(Utusan Malaysia. 14 Jun 2008)

No comments:

Post a Comment